WROCŁAWSKA MAPA AKADEMICKA

COVENTRY UNIVERSITY WROCŁAW

COVENTRY UNIVERSITY WROCŁAW

Coventry University Wrocław – poznaj kierunki licencjackie brytyjskiego uniwersytetu

Zlokalizowany w tętniącym życiem mieście, Coventry University Wrocław oferuje wybór studiów licencjackich, szczególnie ukierunkowanych na przygotowanie studentów do przyszłej profesji. Z pewnością docenisz zarówno bogate dziedzictwo kulturowe Wrocławia jak i bliską obecność ważnych firm z sektorów informatycznego, lotniczego, samochodowego lub biotechnologicznego. Potencjał miasta połączony z doskonałością akademicką Coventry University Group, tworzą środowisko nauki wspierające Twoją przyszłą karierę.

Na wszystkich kierunkach Coventry University Wrocław zajęcia prowadzone są w języku angielskim i zwieńczone otrzymaniem kwalifikacji Coventry University, co oznacza, że uzyskasz uznane brytyjskie wykształcenie. Nasza instytucja odpowiada na potrzeby współczesnych studentów poszukujących bardziej angażującego i skoncentrowanego na karierze doświadczenia edukacyjnego.

W Coventry University wypracowaliśmy wyjątkowy program studiów oparty na naszym modułowym podejściu. Rok akademicki podzielony jest na cztery sześciotygodniowe bloki naukowe. Ta struktura pozwala w pełni zanurzyć się w jednym temacie w określonych ramach czasowych, co sprzyja głębszemu zrozumieniu i bardziej aktywnej nauce. Godziny zajęć od 9:00 do 13:00 dodatkowo wspierają ustrukturyzowane i produktywne środowisko nauki.

Czytaj więcej

Dodatkowo, oferujemy wielokrotny nabór w ciągu roku, pozwalający Ci na elastyczność w rozpoczęciu studiów, kiedy najbardziej Ci to odpowiada. Zrezygnowaliśmy także z tradycyjnej oceny opartej na egzaminach końcowych, dzięki czemu możesz skupić się na sukcesywnej ocenie i pracy projektowej, zdobywając praktyczne umiejętności, które są wysoko cenione na rynku pracy.

Brytyjski Coventry University posiada maksymalną ocenę 5 Stars w rankingu QS Stars, między innymi, w kategorii zatrudnienie absolwentów (5 Stars QS for Employability – QS Stars University Rating) oraz został uznany za najlepszy nowoczesny uniwersytet pod względem perspektyw zawodowych absolwentów w rankingu Guardian University Guide w roku 2021 oraz 2022 (Joint Top Modern University for Career Prospects – Guardian University Guide 2021 and 2022).

Wrocławski campus oferuje nowoczesny model edukacyjny Coventry University Group. Naszym celem jest pomóc Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i praktyczne doświadczenie potrzebne do osiągnięcia doskonałości w wybranej dziedzinie i osiągnięcia Twoich celów zawodowych. Tworzenie oferty studiów licencjackich Coventry University Wrocław poprzedzone jest zrozumieniem potrzeb rynku pracy, zaś program studiów jest tworzony we współpracy z biznesem.

Jeśli jesteś gotowy na nowoczesną i innowacyjną edukacyjną podróż dołącz do nas na Coventry University Wrocław. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia  w czasie egzaminów maturalnych!

Dni otwarte

Dni Otwarte Coventry University Wrocław
Doświadcz Coventry University Wrocław w czasie naszych Dni Otwartych – porównaj dostępne daty ze swoim kalendarzem i zarezerwuj miejsce: 9 grudnia 2023, 3 lutego 2024, 9 marca 2024 oraz 18 maja 2024.

KIERUNKI STUDIÓW

STUDIA I STOPNIA

Applied Psychology BSc (Hons)

 Aviation Management BSc (Hons)

Business Management & Leadership BA (Hons)

Cloud Computing BSc (Hons)

Computing Science BSc (Hons)

Cyber Security BSc (Hons)

 Financial Management and Accounting BA (Hons)

REKRUTACJA

GALERIA

KONTAKT

Coventry University Wrocław,
Centrum Południe Budynek D,
ul. Powstańców Śląskich 17,
53-332 Wrocław

Tel: +48 71 748 85 55
E-mail: [email protected]

COVENTRY UNIVERSITY WROCŁAW

Coventry University Wrocław – meet British university undergraduate degrees

Located in the vibrant city of Wrocław, Coventry University Wrocław offers vocational undergraduate and postgraduate courses. We combine the city’s rich cultural heritage with Coventry University Group’s academic excellence, thereby providing you a career-focused learning environment.

At Coventry University Wrocław, all our courses are awarded by Coventry University and taught in English, meaning you’ll receive a recognised British qualification. Our institution is highly tailored to meet the needs of modern students seeking a more immersive and career-focused educational experience.

Read more

Coventry University Wrocław’s academic year is structured around four six-week academic blocks per year. This structure allows you to fully immerse yourself in a singular topic within a focused timeframe, fostering a deeper understanding and a more engaging learning experience.

We have developed a distinctive curriculum based on our modular teaching approach. This approach involves focusing on teaching one module at a time, allowing you to concentrate on one subject at a time. Study hours are from 9am to 1pm, providing you with a structured and productive learning environment.

Furthermore, we offer multiple intakes throughout the year, giving you the flexibility to start your studies when it suits you best. Additionally, we do not have traditional end-of-year exams, which means you can focus on continuous assessment and project work, gaining practical skills that are highly valued in the job market.

Coventry University has 5 QS Stars for Employability (QS Stars University Rating) and Joint Top Modern University for Career Prospects (Guardian University Guide 2021 and 2022), which are fed into Coventry University Wrocław. We aim to help you receive the knowledge, skills, and practical experience needed to excel in your chosen field and achieve your career goals. If you’re ready for a modern and innovative educational journey, come join us at Coventry University Wrocław.

Recruitment

Recruitment

Deadlines and recruitment rules – mid-August for September 2023. Classes start on 11 September 2023. There are still calls for November 2023, January 2024 and March 2024.

COURSES

BACHELOR’S DEGREE COURSES

Applied Psychology BSc (Hons)

 Aviation Management BSc (Hons)

Business Management & Leadership BA (Hons)

Cloud Computing BSc (Hons)

Computing Science BSc (Hons)

Cyber Security BSc (Hons)

 Financial Management and Accounting BA (Hons)

Applied Biosciences BSc (Hons)

RECRUITMENT

GALLERY

PROMOTION MOVIE

CONTACT US

Coventry University Wrocław,
Centrum Południe Budynek D,
ul. Powstańców Śląskich 17,
53-332 Wrocław

Tel: +48 71 748 85 55
E-mail: [email protected]