wrocławska mapa akademicka

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej jest jednym z pierwszych wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Przez ostatnie 76 lata funkcjonowania potwierdził swoją czołową pozycję w kraju nie tylko w badaniach naukowych, ale przede wszystkim w kształceniu wysokokwalifikowanej kadry technicznej. Wysoką pozycję Wydziału potwierdzają uzyskane akredytacje dla kierunków studiów (Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych) oraz kategoria A w zakresie prowadzonych badań naukowych. Wśród kadry są profesorowie o światowej renomie (Lista TOP 2% najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie, doktorzy Honoris Causa, posiadacze prestiżowych tytuły IEEE Fellow), jak również młodyzinaukowcy. Wydział kształci studentów na trzech kierunkach studiów: Elektrotechnika, Automatyka Przemysłowa, Elektromechatronika, a od roku akademickiego 2021/2022 również na nowym kierunku-  Elektromobilność.

kierunki studiów

Studia stacjonarne

Elektrotechnika (inż.)

I stopnia inżynierskie we Wrocławiu

                          Studia bez specjalności, ale z wybieralnymi modułami dyplomowania:

                                       – Elektroenergetyka,

                                       – Elektrotechnika przemysłowa.

I stopnia inżynierskie na Filiach w Legnicy i Jeleniej Górze

                          Pierwsze cztery semestry na Filiach , potem trzy semestry we Wrocławiu

 

Elektromechanika (inż.)

I stopnia inżynierskie we Wrocławiu

Studia interdyscyplinarne prowadzone przez trzy wydziały: Elektryczny, Mechaniczny oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 

Elektromobilność - od roku akademickiego 2021/2022 (inż.)

I stopnia inżynierskie we Wrocławiu

Studia interdyscyplinarne prowadzone przez dwa wydziały: Elektryczny oaz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 

Automatyka przemysłowa (Dawniej: Automatyka i robotyka) (inż.)

I stopnia inżynierskie we Wrocławiu

                          Studia bez specjalności, ale z wybieralnymi modułami dyplomowania:

                                       -Automatyzacja maszyn, pojazdów i urządzeń,

                                       -Automatyka i sterowanie w energetyce.

I stopnia inżynierskie na Filiach w Legnicy i Jeleniej Górze

                          Pierwsze cztery semestry na Filiach, potem trzy semestry we Wrocławiu

 

Studia niestacjonarne

Elektrotechnika (inż.)

I Stopnia inżynierskie

                          Studia bez specjalności, ale z wybieralnymi modułami dyplomowania:

                                       – Elektroenergetyka,

                                       – Elektrotechnika przemysłowa,

 

Studia stacjonarne

Elektrotechnika (mgr)

II stopnia stacjonarne magisterskie w specjalnościach:

– Elektroenergetyka,

– Elektrotechnika przemysłowa,

– Odnawialne źródła energii,

– Control in electrical power engineering (studia w języku angielskim),

– Renewable energy systems (studia w języku angielskim).

Automatyka przemysłowa (Dawniej: Automatyka i robotyka) (mgr)

II stopnia magisterskie w specjalnościach:

– Automatyka i sterowanie w energetyce,

– Automatyzacja maszyn, pojazdów i urządzeń.

Studia niestacjonarne

Elektrotechnika (mgr)

II stopnia stacjonarne magisterskie w specjalnościach:

Elektroenergetyka,

Elektrotechnika przemysłowa.

rekrutacja

kontakt

Politechnika Wrocławska
Wydział Elektryczny 

Adres Korespondencyjny:

Politechnika Wrocławska
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Adres Dziekanatu:

Wydział Elektryczny
ul. Janiszewskiego 8
50-372 Wrocław
Budynek D-20

Szczegółowy Kontakt