Wydział biologii i hodowli zwierząt

O wydziale

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt uzyskał ocenę parametryczna A. Podstawowym celem Wydziału w zakresie kształcenia i wychowania jest przekazanie przyszłym absolwentom nowoczesnej wiedzy, umięjetności
i kompetencji społecznych oraz twórczego stosowania ich w praktyce. Przez cały czas dostosowuje swoja ofertę dydaktyczna do wymogów współczesnego świata. Pracownicy dokonują wszelkich starań, aby studia realizowane na Wydziale były atrakcyjne dla młodych ludzi, aby zapewniały im właściwy start w życie zawodowe. Studenci Wydziału mogą uczestniczyć w badaniach naukowych, a także prowadzić własne doświadczenia we współpracy ze swoimi opiekunami naukowymi. Studia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt dają możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wszystko po to, aby absolwenci Wydziału byli cenionymi fachowcami i szanowanymi ludźmi.

Kierunki

Studia stacjonarne

Bioinformatyka (lic.)

6 semestrów

 

Biologia (lic.)

6 semestrów

Specjalności:

Biologia człowieka (lic.)

6 semestrów

Specjalności:

 

Zootechnika (inż.)

7 semestrów

Studia niestacjonarne

Zootechnika (inż.)

8 semestrów

Specjalności:

 

Zobacz szczegółową ofertę

Studia stacjonarne

Bioinformatyka (mgr inż.)

4 semestry

Specjalności:

 • Biostatystyka i programowanie bioinformatyczne
 • Techniki programistyczne w biologii molekularnej
Biologia (mgr)

4 semestry

Specjalności:

 • Biologia środowiskowa,
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Biologia człowieka (mgr)

4 semestry

Specjalności:

 • antropologia kryminalna,
 • antropologia biomedyczna,
 • środowisko pracy i BHP
Zootechnika (mgr inż.)

3 semestry

Specjalności:

 • hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących,
 • hodowla i użytkowanie koni,
 • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe,
 • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich

Studia niestacjonarne

Zootechnika (mgr inż.)

3 semestry

Specjalności:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
 • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38 c,
51 – 630 Wrocław
tel. 71 320 5856
[email protected]
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
www.upwr.edu.pl