wrocławska mapa akademicka

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

 

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu biznesowym. Działamy od 1997 roku, a od 2014 roku wchodzimy w skład dynamicznie rozwijającej się Grupy Uczelni Vistula. Misją WAB we Wrocławiu jest kształcenie dla biznesu, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie. W naszej ofercie znajdują się studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe, w tym renomowane studia MBA współtworzone z uczelnią zagraniczną oraz partnerami biznesowymi. Uczymy tego, czego młodzi ludzie będą potrzebować w przyszłości. Plan każdego kierunku stawia na naukę poprzez praktykę, zatem dla studentów Przewidziano atrakcyjne zajęcia warsztatowo-stażowe, stanowiące około 70% programu dydaktycznego. Staże odbywają się w wielu prestiżowych firmach, a warsztaty na uczelni są nadzorowane przez doświadczonych i znających branżę specjalistów.

 

kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Zarządzanie (lic.)

Specjalności:

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Marketing i Sprzedaż
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Psychologia w Biznesie
 • Zarządzanie Marką Osobistą
 • Przedsiębiorczość
 • E – biznes
Turystyka i rekreacja (lic.)

Specjalności:

 • Hotelarstwo
 • Międzynarodowy Biznes Turystyczny
 • Organizacja Eventów
 • E-biznes w turystyce
 • Przedsiębiorczość w turystyce
Finanse i rachunkowość (lic.)

Specjalność:

 • Rachunkowość i Podatki
 • Finanse i Bankowość
 • Analityk finansowy
Informatyka (inż.)

Specjalności:

 • Inżynieria internetowa
 • Inżynieria Oprogramowania
 • Grafika Komputerowa i Multimedia
 • Bezpieczeństwo Sieci i Systemów Teleinformatycznych
 • e-Biznes
Logistyka (inż.)

Specjalności:

 • Menadżer logistyki
 • Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce

Studia I stopnia niestacjonarne

Zarządzanie (lic.)

Specjalności:

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Marketing i Sprzedaż
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Psychologia w Biznesie
 • Zarządzanie Marką Osobistą
 • Przedsiębiorczość
 • E – biznes
Turystyka i rekreacja (lic.)

Specjalności:

 • Hotelarstwo
 • Międzynarodowy Biznes Turystyczny
 • Organizacja Eventów
 • E-biznes w turystyce
 • Przedsiębiorczość w turystyce
Finanse i rachunkowość (lic.)

Specjalność:

 • Rachunkowość i Podatki
 • Finanse i Bankowość
 • Analityk finansowy
Informatyka (inż.)

Specjalności:

 • Inżynieria internetowa
 • Inżynieria Oprogramowania
 • Grafika Komputerowa i Multimedia
 • Bezpieczeństwo Sieci i Systemów Teleinformatycznych
 • e-Biznes
Logistyka (inż.)

Specjalności:

 • Menadżer logistyki
 • Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce

Studia I stopnia stacjonarne w języku angielskim

Management (lic.)

Specialities:

 • Enterprise Management
 • Marketing and Sales
 • Human Resources Management
 • Psychology in Business
 • Personal Brand Management
 • Entrepreneurship
 • E-business
Tourism and leisure (lic.)

Specialities:

 • Hotel industry
 • International Tourism Business
 • Organization of Events
 • E-business in Tourism
 • Entrepreneurship in Tourism
Computer engineering (inż.)

Specialities:

 • Internet Engineering
 • Software engineering
 • Computer Graphics and Multimedia
 • Security of Networks and Information Systems
 • E-business
Logistics (inż.)

Specialities:

 • Logistics Manager
 • Information Systems and Technologies in Logistics

Studia II stopnia stacjonarne

Zarządzanie (mgr)

Specjalności:

 • Digital media, e-PR, komunikacja wizualna w świecie 4D
 • Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie
 • Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Zarządzanie Projektami
 • Brand Manager
 • MBA (język angielski / język polski)
Turystyka i rekreacja (mgr)

Specjalności:

 • Menedżer hotelarstwa
 • Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń

Studia II stopnia niestacjonarne

Zarządzanie (mgr)

Specjalności:

 • Digital media, e-PR, komunikacja wizualna w świecie 4D
 • Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie
 • Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Zarządzanie Projektami
 • Brand Manager
 • MBA (język angielski / język polski)
Turystyka i rekreacja (mgr)

Specjalności:

 • Menedżer hotelarstwa
 • Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń

Studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim

Management (mgr)

Specialities:

 • Internet marketing in practice
 • Sustainable development and corporate social responsibility
 • Strategic Human Capital Management
 • Project management
 • International MBA
Tourism and leisure (mgr)

Specialities:

 • International Tourism and Hospitality Management
 • MICE

rekrutacja

kontakt

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Ul. Ostrowskiego22

53-238 Wrocław

Biuro Rekrutacji

Tel. 71 333 11 07

Email: rekrutacja@wab.edu.pl

Szczegółowy Kontakt