Wydział inżynierii środowiska Politechniki Wrocławskiej

O wydziale

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska

Wydział oferuje dwa techniczne kierunki studiów obejmujące aktualne zagadnienia związane z inteligentną infrastrukturą miejską i ochroną klimatu. Inżynieria Środowiska (IŚ) to studia o źródłach energii odnawialnej, efektywnych systemach ogrzewania, klimatyzacji i zaopatrzenia w wodę w miastach oraz w przemyśle, o oszczędzaniu energii oraz budownictwie pasywnym i zeroenergetycznym. Absolwenci IŚ uzyskują uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i audytów energetycznych oraz mają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w zakresie IŚ. Kierunek Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Ochrona Klimatu to studia o ochronie, odnowie i zrównoważonym korzystaniu ze środowiska, o łagodzeniu i adaptacji do zmian klimatu, o gospodarce cyrkularnej, recyklingu odpadów, racjonalnym gospodarowaniu wodami, ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza oraz o zarządzaniu środowiskiem i polityce ekologicznej.

Kierunki

Studia stacjonarne

Inżynieria środowiska (inż.)

7 semestrów

Specjalności:

 • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
 • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu (inż.)

7 semestrów

Specjalności:

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym 
 • Ochrona klimatu

 

Studia niestacjonarne

Inżynieria środowiska (inż.)

7 semestrów

Specjalności:

 • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
 • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne

 

Studia stacjonarne

Inżynieria Środowiska (mgr)

3 semestry

Specjalności:

 • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
 • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu (mgr)

3 semestry

Specjalności:

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym

 • Ochrona klimatu

Studia niestacjonarne

Inżynieria Środowiska (mgr)

3 semestry

Specjalności:

 • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
 • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
Plac Grunwaldzki 13
50-377 Wrocław

Dziekanat Wydziału:
Tel. 071 320 25 55