Marszałkowski Program Stypendialny

O programie

Zachęcam do wyboru kierunków
medycznych i aplikowania
o marszałkowskie stypendia
Marcin Krzyżanowski
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Drodzy Maturzyści!

Cieszę się, że rozważacie studia na Dolnym Śląsku. Wrocławskie ośrodki akademickie od lat plasują się wysoko w rankingach najlepszych uczelni wyższych w Polsce, a Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Europie. W Wasze ręce oddajemy Mapę Akademicką – pomocny informator zawierający kompendium wiedzy na temat placówek naukowych. Znajdziecie w nim wiele potrzebnych informacji, które pomogą odnaleźć się w uczelniach i ich bogatej ofercie. Jednak chciałbym szczególnie zwrócić Waszą uwagę na uczelnie i kierunki medyczne. W zawodach położnej, pielęgniarki czy ratownika medycznego widzę duży potencjał. To dobry zawód na przyszłość: stabilny, rozwojowy i co najważniejsze – zawsze potrzebny. Zawody te wymagają zaangażowania, ale jednocześnie dają dużą satysfakcję. Systematycznie wdrażane są programy i rozwiązania poprawiające atrakcyjność pracy pielęgniarki, położnej czy ratownika medycznego. Dodatkowo Samorząd Województwa Dolnośląskiego oferuje stypendia w kwocie 1500 zł miesięcznie dla studentów III roku tych kierunków. Gorąco zachęcam do wyboru kierunków medycznych jako ścieżki na dobrą przyszłość oraz życzę, aby czas studiów był najpiękniejszym okresem w Waszym życiu.

Marcin Krzyżanowski
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Uczelnie w projekcie

Uczelnie, które biorą udział w projekcie Stypendiów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

  • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
  • Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  • im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
  • Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
  • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

Zasady przyznawania stypendiów

Szanowni Państwo,
Z dniem 3 października 2022 r. rusza nabór wniosków do nowej edycji programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. To już czwarta edycja programu stypendialnego.

Termin składania wniosków
3.10.2022 – 28.10. 2022 r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie, w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na ww. kierunkach. Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:

– nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
– nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
– uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
– podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

Sprawdź więcej
Sprawdź więcej

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
e-mail: umwd@dolnyslask.pl
tel.: (+48 71) 776 90 53
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30