WROCŁAWSKA MAPA AKADEMICKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Jako wiodący ośrodek naukowo-dydaktyczny wytycza kierunki rozwoju nauki i techniki w regionie oraz kraju. Dzięki wysokiej jakości kształcenia, innowacyjnym badaniom naukowym, stałej współpracy z gospodarką oraz realizowaniu  programu umiędzynarodowienia uczelnia utrzymuje wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. 

Na trzynastu wydziałach we Wrocławiu oraz filiach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu, pod kierunkiem ponad 2 tys. nauczycieli akademickich, kształci się ponad 23 tys. studentów. Uczelnię wyróżnia oferta edukacyjna, umożliwiająca naukę zarówno według nowoczesnych programów, jak również w ramach indywidualnych toków kształcenia. Na Politechnice Wrocławskiej działają liczne organizacje i stowarzyszenia studenckie. Uczelnia sprzyja działaniom koncentrującym się na wspieraniu przedsiębiorczości oraz promowaniu studentów i absolwentów w poszukiwaniu pracy.

Politechnika Wrocławska współpracuje z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na całym świecie, realizując m. in. projekty: Erasmus+ KA 103 (kraje Unii Europejskiej), Erasmus+ KA 107 (kraje partnerskie), Student Exchange Programme, Double Degree Master Programme T.I.M.E. Szczegóły dotyczące procesu umiędzynarodowienia uczelni można znaleźć na stronie internetowej: https://dwm.pwr.edu.pl/.

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze oraz prowadzonym na szeroką skalę badaniom, uczelnia co roku uzyskuje szereg oryginalnych rozwiązań technicznych, patentów i wynalazków mających zastosowanie w przemyśle. Politechnika Wrocławska z powodzeniem wdraża ideę transferu wiedzy do gospodarki, a także współpracy z biznesem, jednostkami samorządu oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie.

Wydziały

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Wydział Inżynierii Śrdowiska

Wydział Mechaniczny

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów 

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Mechaniczny

Wydział Architektury

POZOSTAŁE WYDZIAŁY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Strona główna Wydziału

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Strona główna Wydziału

Wydział Chemiczny

Strona główna Wydziału

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Strona główna Wydziału

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Strona główna Wydziału

Filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze

Strona główna Wydziału

Filia Politechniki Wrocławskiej w Legnicy

Strona główna Wydziału

Filia Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu

Strona główna Wydziału

Wydział Matematyki

Strona główna Wydziału

Wydział Elektryczny

Strona główna Wydziału

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Strona główna Wydziału

Wydział Zarządzania

Strona główna Wydziału

Galeria

Rekrutacja

Kontakt

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław

NIP: 896-000-58-51
REGON: 000001614

tel.: +48 71 320 29 05