Politechnika Wrocławska

O uczelni

Politechnika Wrocławska współpracuje z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na całym świecie, realizując m. in. projekty: Erasmus+ KA 103 (kraje Unii Europejskiej), Erasmus+ KA 107 (kraje partnerskie), Student Exchange Programme, Double Degree Master Programme T.I.M.E. Szczegóły dotyczące procesu umiędzynarodowienia uczelni można znaleźć na stronie internetowej: https://dwm.pwr.edu.pl/.

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze oraz prowadzonym na szeroką skalę badaniom, uczelnia co roku uzyskuje szereg oryginalnych rozwiązań technicznych, patentów i wynalazków mających zastosowanie w przemyśle. Politechnika Wrocławska z powodzeniem wdraża ideę transferu wiedzy do gospodarki, a także współpracy z biznesem, jednostkami samorządu oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie.

Idź do Uczelni

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Jako wiodący ośrodek naukowo-dydaktyczny wytycza kierunki rozwoju nauki i techniki w regionie oraz kraju. Dzięki wysokiej jakości kształcenia, innowacyjnym badaniom naukowym, stałej współpracy z gospodarką oraz realizowaniu  programu umiędzynarodowienia uczelnia utrzymuje wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. 

Na trzynastu wydziałach we Wrocławiu oraz filiach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu, pod kierunkiem ponad 2 tys. nauczycieli akademickich, kształci się ponad 23 tys. studentów. Uczelnię wyróżnia oferta edukacyjna, umożliwiająca naukę zarówno według nowoczesnych programów, jak również w ramach indywidualnych toków kształcenia. Na Politechnice Wrocławskiej działają liczne organizacje i stowarzyszenia studenckie. Uczelnia sprzyja działaniom koncentrującym się na wspieraniu przedsiębiorczości oraz promowaniu studentów i absolwentów w poszukiwaniu pracy.

Wydziały

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Matematyki

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wydział Elektroniki

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Śrdowiska

Wydział Matematyki

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wydział Elektroniki

Pozostałe Wydziały

Wydział Architektury

Wydział Architektury

Bolesława Prusa 53/55

50-317 Wrocław

https://wa.pwr.edu.pl/

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Na Grobli 15

50-421 Wrocław

https://wbliw.pwr.edu.pl/

Wydział Chemiczny

Wydział Chemiczny

C. K. Norwida 4/6

50-373 Wrocław

https://wch.pwr.edu.pl/

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Na Grobli 15

50-421 Wrocław

https://wggg.pwr.edu.pl/

Wydział Informatyki i Zarządzania

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Na Grobli 15

50-421 Wrocław

https://wggg.pwr.edu.pl/

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

https://wme.pwr.edu.pl/

Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

https://wme.pwr.edu.pl/

Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Janiszewskiego 11/17

50-372 Wrocław

https://wemif.pwr.edu.pl/

Filia Politechniki Wrocławskiej w Legnicy

S. Batorego 9

59-220 Legnica

https://legnica.pwr.edu.pl/

Galeria

Film promocyjny

Rekrutacja

Kontakt

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław

NIP: 896-000-58-51
REGON: 000001614

tel.: +48 71 320 29 05