Politechnika Wrocławska

O uczelni

Politechnika Wrocławska współpracuje z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na całym świecie, realizując m. in. projekty: Erasmus+ KA 103 (kraje Unii Europejskiej), Erasmus+ KA 107 (kraje partnerskie), Student Exchange Programme, Double Degree Master Programme T.I.M.E. Szczegóły dotyczące procesu umiędzynarodowienia uczelni można znaleźć na stronie internetowej: https://dwm.pwr.edu.pl/.

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze oraz prowadzonym na szeroką skalę badaniom, uczelnia co roku uzyskuje szereg oryginalnych rozwiązań technicznych, patentów i wynalazków mających zastosowanie w przemyśle. Politechnika Wrocławska z powodzeniem wdraża ideę transferu wiedzy do gospodarki, a także współpracy z biznesem, jednostkami samorządu oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie.

Idź do Uczelni

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Jako wiodący ośrodek naukowo-dydaktyczny wytycza kierunki rozwoju nauki i techniki w regionie oraz kraju. Dzięki wysokiej jakości kształcenia, innowacyjnym badaniom naukowym, stałej współpracy z gospodarką oraz realizowaniu  programu umiędzynarodowienia uczelnia utrzymuje wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. 

Na trzynastu wydziałach we Wrocławiu oraz filiach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu, pod kierunkiem ponad 2 tys. nauczycieli akademickich, kształci się ponad 23 tys. studentów. Uczelnię wyróżnia oferta edukacyjna, umożliwiająca naukę zarówno według nowoczesnych programów, jak również w ramach indywidualnych toków kształcenia. Na Politechnice Wrocławskiej działają liczne organizacje i stowarzyszenia studenckie. Uczelnia sprzyja działaniom koncentrującym się na wspieraniu przedsiębiorczości oraz promowaniu studentów i absolwentów w poszukiwaniu pracy.

Wydziały

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów 

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Matematyki

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Śrdowiska

Wydział Matematyki

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Pozostałe Wydziały

Wydział Architektury

Wydział Architektury

Bolesława Prusa 53/55

50-317 Wrocław

https://wa.pwr.edu.pl/

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Na Grobli 15

50-421 Wrocław

https://wbliw.pwr.edu.pl/

Wydział Chemiczny

Wydział Chemiczny

C. K. Norwida 4/6

50-373 Wrocław

https://wch.pwr.edu.pl/

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Na Grobli 15

50-421 Wrocław

https://wggg.pwr.edu.pl/

Wydział Informatyki i Zarządzania

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Na Grobli 15

50-421 Wrocław

https://wggg.pwr.edu.pl/

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

https://wme.pwr.edu.pl/

Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

https://wme.pwr.edu.pl/

Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Janiszewskiego 11/17

50-372 Wrocław

https://wemif.pwr.edu.pl/

Filia Politechniki Wrocławskiej w Legnicy

S. Batorego 9

59-220 Legnica

https://legnica.pwr.edu.pl/

Galeria

Film promocyjny

Rekrutacja

Kontakt

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław

NIP: 896-000-58-51
REGON: 000001614

tel.: +48 71 320 29 05