Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKEN

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowe w Krakowie rozpoczyna rekrutację do Szkoły Doktorskiej

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczyna rekrutację do Szkoły Doktorskiej. Pierwszy etap potrwa do 30 sierpnia 2024 roku i polega na rejestracji kandydatów w uniwersyteckim systemie rekrutacyjnym oraz złożeniu wymaganych dokumentów. Dla tegorocznych kandydatów przewidziano 57 miejsc.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kształci doktorantów w następujących dziedzinach: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

W razie pytań prosimy o kontakt ze Szkołą Doktorską UKEN:

szkola_doktorska@up.krakow.pl

12 662 64 41