Biolingwistyka – nowy kierunek

Biolingwistyka – nowy kierunek w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku biolingwistyka z komunikacją kliniczną. Czego dowiesz siew trakcie studiów?

Podczas studiów przygotujesz się do wykonywania działań zawodowych z obszaru lingwistyki klinicznej, zdobędziesz pogłębioną wiedzę z zakresu biolingwistyki i komunikacji klinicznej, która przyda się do deskrypcji, analizy i interpretacji wszystkich problemów komunikacyjnych pacjenta chorego, dotkniętego zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami zdrowotnymi oraz niwelowania ich skutków poprzez oddziaływanie różnorodnymi strategiami retorycznymi, argumentacyjnymi, perswazyjnymi, mediacyjnymi, werbalnymi i pozawerbalnymi technikami terapeutycznymi.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: biologicznych determinantów zaburzeń mowy, przygotujesz się do wykonywania obowiązków zawodowych lingwisty klinicznego, zyskasz sprawności z zakresu komunikacji klinicznej i transdyscyplinarnych z zakresu biolingwistyki.

Wybrane przedmioty na studiach: neurofizjologia mowy, diagnoza trudności w komunikowaniu się, retoryka stosowana z elementami teorii argumentacji, komunikacja kliniczna – procedury i strategie postepowania, formalne i nieformalne narzędzia oceny patologicznych zjawisk lingwistycznych.

Absolwent kierunku możesz pracować jako ekspert do spraw problemów językowych i komunikacyjnych w publicznych i prywatnych instytucjach edukacyjnych, służbach społecznych, wydawnictwach, instytucjach szkoleniowych i firmach z branży technologii medycznych. Będzie przygotowany do współpracy z lekarzami, logopedami, neurologopedami, surdologopedami, gerontologopedami, logopediami paliatywnymi, terapeutami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, nauczycielami oraz naukowcami.