Wrocławska mapa akademicka

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym regionie Dolnego Śląska. Każdego roku kształcimy blisko 7000 studentów i uczestników studiów podyplomowych.

Od początku istnienia uczelni, nasi wykładowcy realizują wizjonerski plan tworzenia szkoły wolnej i demokratycznej. W procesie tym żywo uczestniczą studenci. Aktywnie wpływają na kształt akademickiej wspólnoty, a podczas nauki spełniają własne marzenia i pasje oraz rozwijają talenty.

W naszej ofercie znajdują się:

Oprócz tego prowadzimy liczne kursy oraz szkolenia otwarte i zamknięte, organizujemy liczne wydarzenia naukowe i konferencje.

Praktyczna wiedza przekazywana przez ekspertów i wykładowców, a także otwartość wszystkich pracowników uczelni sprawiają, że studia w DSW to czas zdobywania doświadczeń i niezapomniana przygoda.

Zapraszamy. DSW to miejsce dla Ciebie!

Kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

Administracja

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja i finanse samorządowe – Nowość
 • Administracja w biznesie
 • E-administracja  
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności

 •  Bezpieczeństwo państwa
 • Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki
 • Menedżer BHP – N owość
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Służby policyjne i bezpieczeństwo lokalne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (SP)

Brak specjalności

Dietetyka i promocja zdrowia

Specjalności: 

 • Dietetyka w sporcie i rekreacji – nowość

 • Dietetyka wieku dojrzałego – nowość

 • Dietetyka wieku dziecięcego – nowość

 • Psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życia – nowość

   

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Specjalności:

 • Dziennikarstwo sportowe
 • Dziennikarstwo mody i stylu
 • Dziennikarstwo motoryzacyjne
 • Influencer w mediach – Nowość
 • Komunikacja wizerunkowa i reklama – Nowość
 • Social media i e-PR
Human resources i coaching

Specjalności

 • Coach i doradca
 • HR Business Partner
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim – Nowość
 • Zarządzanie talentami w organizacji – Nowość  
Media design i marketing wizerunkowy

Specjalności:

 • Big data i prognozowanie trendów
 • Media audiowizualne i wideomarketing – Nowość
 • Marketing internetowy i media mobilne
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne

Specjalności:

 • Game design b) Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier
 • 3D Animation & Visual Effects – studia anglojęzyczne
Pedagogika

Specjalności:

 • Cultural animation and museum studies – studia anglojęzyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeń
 • Pedagog szkolny i doradca zawodowy
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapii
 • Edukacja małego dziecka
 • Doradca dydaktyki zdalnej
 • Sztuka w edukacji
Praca Socjalna

Specjalności: 

 • Asystent rodziny i doradca socjalny
 • Organizacja i animacja działalności wolontariackiej
 • Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej – studia dualne  
Geodezja i kartografia (studia inżynierskie)

Specjalności: 

 • Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Programowanie gier komputerowych
 • Inteligentne systemy informatyczne w obszarze zdrowia – Nowość
 • Inżynier aplikacji i systemów mobilnych – Nowość
 • E-commerce Developer – Nowość
 • Programming and Software Development Analysis – studia anglojęzyczne – Nowość
   
Informatyka (studia inżynierskie)

Specjalności: 

 • Geoinformatyka
 • Geodezja gospodarcza

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

Administracja

Specjalności:

 • Administracja samorządowa
 • Administracja usług społecznych
 • Analityka społeczno-gospodarcza
 • Ochrona danych osobowych i informacji w administracji – Nowość
 • Zarządzanie w administracji publicznej – Nowość
Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności

 •  Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo przedsiębiorstw i instytucji – Nowość
 • Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa – Nowość
 • Obrona terytorialna i ochrona ludności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Specjalności:

 • Dziennikarz i menedżer w sporcie
 • Kultura i media
 • Media i marketing w branży motoryzacyjnej
 • PR i rzecznik prasowy – Nowość
 • Promocja rynku health & fashion
 • Zarządzanie wizerunkiem i e-PR
 • Big data, digital marketing and trendwatching – studia anglojęzyczne
Human resources i coaching

Specjalności:

 • Administrator procesów HR

 • HR Manager

 • Learning & Development Manager

Media Kreatywne: projektowanie gier i animacji

Specjalności

 • Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gier
 • Game design
Pedagogika

Specjalności:

 • Culture and education – studia anglojęzyczne
 • Manager działań artystycznych i arteterapia
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Projektowanie i organizacja wczesnej edukacji
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Studia nad edukacją
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • studia stacjonarne – projekt dofinansowany z projektu NCBIR
 • studia niestacjonarne  
Praca Socjalna

Specjalności: 

 • Organizator pomocy społecznej
 • Praca socjalna z rodziną
 • Mediacje i negocjacje
Pedagogika specjalna

Specjalności: 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogiki
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu
 • Pedagogika terapeutyczna z elementami tyflopedagogiki
 • Pedagogika terapeutyczna z terapią autyzmu
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Surdopedagogika z elementami logopedii
 • Terapia zajęciowa z psychomotoryką
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
 • Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro I. stupeň základních škol – studia w języku czeskim  
Psychologia

Specjalności: 

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia społeczno-wychowawcza
 • Psychologia zarządzania w organizacji
Resocjalizacja

Specjalności: 

 •  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja nieletnich

 • Prewencja kryminalna i resocjalizacja penitencjarna

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Brak specjalności

Pedagogika specjalna

Specjalności: 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Surdopedagogika e) Logopedia   
Psychologia

Specjalności: 

 • Psychologia sądowa
 • Psychologia zarządzania i biznesu
 • Psychologia kliniczna i zdrowia
Pedagogika II stopnia Organizacja i zarządzanie oświatą (SP)

Brak specjalności

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Komunikacja w biznesie (SP)

Brak specjalności 

Rekrutacja

kontakt

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Strzegomska 55
53-611 Wrocław

Biuro Rekrutacji – Studia Wyższe

Infolinia rekrutacyjna: 71 757 28 63
Tel.: 71 356 15 31; 71 356 15 32; 71 356 15 73
E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl
Szczegółowy Kontakt