Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

O uczelni

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego stanowi ważne ogniwo życia artystycznego Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski.

Powołana w 1948 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, w 1981 roku stała się Akademią Muzyczną i przyjęła imię wybitnego wirtuoza skrzypiec – Karola Lipińskiego.

Jest nowoczesnym, otwartym na świat centrum kształcenia młodych muzyków, prowadzącym bogatą działalnością artystyczną i naukową o zasięgu międzynarodowym. Oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w ramach czterech wydziałów, na siedmiu kierunkach, w ponad 50 zakresach, na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Prowadzi ponadto Szkołę Doktorską, studia podyplomowe, English Division oraz Studium Pedagogiczne.

Znakomita kadra nauczycieli akademickich przygotowuje młodych muzyków do pracy artystycznej, naukowo-badawczej, popularyzatorskiej, kulturotwórczej oraz pedagogicznej. Probierzem tych działań może być przyznanie Akademii jako pierwszej i – jak dotąd – jedynej uczelni artystycznej w Polsce, Międzynarodowego Certyfikatu Akredytacji Instytucjonalnej – Music Quality Enhancement (2020).

 

Idź do Uczelni

kierunki studiów

rekrutacja

Dlaczego Akademia Muzyczna?

Kontakt

Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Pytania dotyczące rekrutacji należy kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek A, pok. 011
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00–15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00–15.00

lub

Wydział Kompozycji, Dyrygentury,Teorii Muzyki i Muzykoterapii
tel.: 71 310 06 70
e-mail: [email protected]

Wydział Instrumentalny
tel.: 71 310 05 14 oraz tel.: 71 310 05 16
e-mail: [email protected]
[email protected]

Wydział Wokalny
tel.: 71 310 05 15
e-mail: [email protected]

Wydział Edukacji Muzycznej,Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
tel.: 71 310 05 12
e-mail: [email protected]

English Division
tel.: 71 310 06 70
e-mail: [email protected]

Studia podyplomowe
Na wydziale właściwym dla wybranego kierunku studiów podyplomowych