Wrocławska mapa akademicka

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu

          Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” we Wrocławiu powstała, by kształcić w zakresie szeroko rozumianego porządku oraz bezpieczeństwa w wymiarze społecznym oraz indywidualnym. Naszym celem jest dostarczanie studentom kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą osiągać sukcesy w sektorze bezpieczeństwa publicznego i prywatnego. Naszą domeną są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie oraz studia magisterskie). Stawiamy na wszechstronny rozwój studentów, każdemu z nich dostarczając narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Studia prowadzone są zgodnie z nowoczesnym, przystosowanym do otaczających nas realiów programem nauczania, pozwalającym zarówno zgłębić podstawy teoretyczne bezpieczeństwa publicznego – prawne, ekonomiczne, a także psychologiczne czy też filozoficzne, jak również zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej. Nasi studenci mają szansę uczestniczyć między innymi w zajęciach związanych z antyterroryzmem, prawem międzynarodowym, kryminalistyką i kryminologią czy też w zajęciach strzeleckich, z zakresu sztuk walk oraz taktyki i technik interwencji. Zapewniamy również szeroki wybór specjalizacji dostosowanych do zróżnicowanych zainteresowań i potrzeb zawodowych.

          Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” we Wrocławiu powstała, by kształcić w zakresie szeroko rozumianego porządku oraz bezpieczeństwa w wymiarze społecznym oraz indywidualnym. Naszym celem jest dostarczanie studentom kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą osiągać sukcesy w sektorze bezpieczeństwa publicznego i prywatnego.

Studia I stopnia

          Naszą domeną są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie oraz studia magisterskie). Stawiamy na wszechstronny rozwój studentów, każdemu z nich dostarczając narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Studia prowadzone są zgodnie z nowoczesnym, przystosowanym do otaczających nas realiów programem nauczania, pozwalającym zarówno zgłębić podstawy teoretyczne bezpieczeństwa publicznego – prawne, ekonomiczne, a także psychologiczne czy też filozoficzne, jak również zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej. Nasi studenci mają szansę uczestniczyć między innymi w zajęciach związanych z antyterroryzmem, prawem międzynarodowym, kryminalistyką i kryminologią czy też w zajęciach strzeleckich, z zakresu sztuk walk oraz taktyki i technik interwencji. Zapewniamy również szeroki wybór specjalizacji dostosowanych do zróżnicowanych zainteresowań i potrzeb zawodowych

kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 2019 r. Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPI „Apeiron” otrzymał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studia I stopnia, trwające 3 lata wyższe studia zawodowe, umożliwiają osiągnięcie wyższego wykształcenia i otrzymania tytułu zawodowego licencjata.

Nauka w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” odbywająca się na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, daje szansę zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia pracy, m.in. w jednostkach organizacyjnych służb państwowych, w wojsku, w policji, straży miejskiej, straży pożarnej, w służbie celnej, w biurze ochrony rządu, w służbie więziennej, w straży granicznej, na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, a także zapobieganiem i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych. Przedmioty realizowane na studiach dopasowane są tak, by student miał możliwość w trakcie 6 semestrów, zdobyć ciekawy zawód oraz jak najwięcej praktycznych zdolności.

Ukończenie studiów I stopnia uprawnia do kontynuowania nauki na studiach II stopnia i na studiach podyplomowych.

Wymagane dokumenty na studia I stopnia:

Terminy naboru:

Nabory we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie WSBPI Apeiron

STUDIA STACJONARNE
I stopnia i jednolite
od: 01.05.2022
do: 30.09.2022

STUDIA NIESTACJONARNE
I stopnia i jednolite
od: 01.05.2022
do: 30.09.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wszystkim zainteresowanym kontynuacją studiów licencjackich i zdobyciem perspektywicznego wykształcenia, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” oferuje studia II stopnia (magisterskie) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Będąc świadomi, szerokiego zakresu dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego, przygotowaliśmy specjalności, które pozwolą każdemu wybrać swoje pole zainteresowań i dostosować je do planowanej kariery zawodowej. Wybrać można studia na nowoczesnych specjalnościach takich, jak:

  • policyjna;
  • ochrona osób i mienia

Nasi studenci mają szansę zdobyć pogłębioną wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz nabyć umiejętności praktyczne, predestynujące do pracy w sektorze bezpieczeństwa. Nasi absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia – między innymi na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji państwowej, a także prywatnych firmach zajmujących się ochroną osób i mienia, czy też pionach bezpieczeństwa dużych korporacji.

W ramach zajęć, studenci zgłębiają zagadnienia z zakresu nauk prawnych (m.in. prawo krajowe i międzynarodowe, orzecznictwo sądowe), ekonomicznych i poszerzają horyzonty humanistyczne w obszarze psychologii terroryzmu, etyki, dowodzenia zespołami itp.. Dodatkowo, każdy student ma szansę uczestniczyć w zajęciach praktycznych – między innymi w lekcjach sztuk walki z elementami taktyki i techniki interwencji, czy też zajęciach z zakresu kryminalistyki i kryminologii.

Jeżeli zatem chcesz podjąć studia na niszowym i pragmatycznym kierunku, który da Ci doskonałe perspektywy na karierę w ciekawym zawodzie, już teraz zapoznaj się ze szczegółowym programem nauczania i przystąp do rekrutacji.

 

Terminy naboru w: Kraków, Wrocław i Katowice WSBPI Apeiron

STUDIA STACJONARNE
II stopnia
od: 01.05.2022
do: 30.09.2022

STUDIA NIESTACJONARNE
II stopnia
od: 01.05.2022
do: 30.09.2022

rekrutacja

kontakt

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” we Wrocławiu.
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

Tel.: +48 71 726 18 88

Tel.: +48 733 833 384

E-mail: wroclaw@apeiron.edu.pl

 ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

Szczegółowy Kontakt