Wydział elektroniki Politechniki Wrocławskiej

O wydziale

 

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej to największy wydział zajmujący się elektroniką, technikami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi ( ICT) oraz automatyką i robotyką w Polsce i Politechnice Wrocławskiej. Kształci ponad 4 tys. studentów. Co roku dyplomy ukończenia studiów magisterskich i inżynierskich otrzymuje ponad tysiąc absolwentów. Wydział Elektroniki oferuje około 60 laboratoriów badawczych i dydaktycznych, wyposażonych w nowoczesny specjalistyczny sprzęt. Studia na tym Wydziale umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze najszybciej rozwijających się współcześnie dziedzin nauki i techniki: informatyki, bezpieczeństwa cybernetycznego, telekomunikacji, teleinformatyki, elektroniki oraz automatyki i robotyki. Siła Wydziału to również ponad 20 studenckich, aktywnie działających kół naukowych, studia w języku angielskim oraz ścisła współpraca badawcza i dydaktyczna z firmami działającymi na Dolnym Śląsku.

Kierunki

Studia stacjonarne

Automatyka i robotyka (inż.)

Specjalności I stopień (7 semestrów)

 • Komputerowe sieci sterowania
 • Komputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Systemy informatyczne w automatyce
 • Technologie informacyjne w systemach automatyki
 • Robotyka
 • Przemysł 4.0
Cyberbezpieczeństwo (inż.)

 Specjalności I stopień  (7 semestrów)

 • Bezpieczeństwo danych
 • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo w energetyce

 

Informatyka techniczna(inż.)

Specjalności I stopień (7 semestrów)

 • Grafika i systemy multimedialne
 • Inżynieria internetowa
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Systemy i sieci komputerowe
 • Systemy informatyki w medycynie

 

Elektronika(inż.)

Specjalności I stopień (7 semestrów)

 • Inżynieria akustyczna
 • Aparatura elektroniczna
 • Zastosowania inżynierii komputerowej w technice
Electronic and Computer Engineering (inż.)

Studia I stopnia, bez specjalności

7 semestrów

Teleinformatyka (inż.)

Specjalności I stopień (7 semestrów)

 • Projektowanie sieci teleinformatycznych
 • Utrzymanie sieci teleinformatycznych

 

Telekomunikacja (inż.)

Specjalności I stopień (7 semestrów)

 • Telekomunikacja mobilna
 • Sieci teleinformatyczne

Studia stacjonarne

Automatyka i robotyka (mgr inż.)

Specjalności  II stopień (3 semestry)

 • Komputerowe sieci sterowania
 • Komputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Systemy informatyczne w automatyce
 • Technologie informacyjne w systemach automatyki
 • Robotyka
 • Przemysł 4.0
 • Embedded Robotics (w języku angielskim)
Cyberbezpieczeństwo (od lutego 2021) (mgr inż.)

Brak specjalności (3 semestry)

Informatyka techniczna (mgr inż.)

Specjalności  II stopień (3 semestry)

 • Grafika i systemy multimedialne
 • Inżynieria internetowa
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Systemy i sieci komputerowe
 • Systemy informatyki w medycynie
 • Advanced Informatics and Control (w języku angielskim)
 • Internet Engineering ( w języku angielskim)
Elektronika (mgr inż.)

Specjalności II stopień (3 semestry)

 • Aparatura elektroniczna
 • Zastosowania inżynierii komputerowej w technice
 • Akustyka
 • Advanced Applied Electronics (w języku angielskim)
Teleinformatyka (mgr inż.)

Specjalności  II stopień (3 semestry)

 • Projektowanie sieci teleinformatycznych
 • Utrzymanie sieci teleinformatycznych
Telekomunikacja (mgr inż.)

Specjalności  II stopień (3 semestry)

 • Teleinformatyczne sieci mobilne
 • Teleinformatyka i multimedia
 • Modern Telecommunications (w języku angielskim)

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki

Dziekanat

 

GODZINY PRZYJĘĆ

Adres korespondencyjny:

Studia stacjonarne

Dziekanat Wydziału Elektroniki

Poniedziałek

8:00 – 12:00

Politechniki Wrocławskiej

Wtorek

8:00 – 12:00

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Środa

nieczynne

50-370 Wrocław

Czwartek

11:00 – 15:00

 

Piątek

8:00 – 12:00

Adres dziekanatu:

   

Budynek C-1 pok. 102a

   

ul. Janiszewskiego 11/17

Studia niestacjonarne

Wrocław

Poniedziałek

8:00 – 12:00

 

Wtorek

12:00 – 16:00

[email protected]

Środa

nieczynne

 

Czwartek

11:00 – 15:00

 

Piątek

8:00 – 12:00

 

Sobota
w terminach zjazdów

10:00 – 14:00