Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

O uczelni

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu

Naszym zajęciem jest badanie kultury i sztuki wizualnej. Jesteśmy specjalistami w swoich dziedzinach posiadającymi kompetencje, wiedzę i doświadczenie umożliwiające pracę dydaktyczną, badawczą oraz komercyjną na najwyższym poziomie. Wspólnie staramy się pobudzać, to co szczególne u osób przez nas nauczanych. Nie trzymamy się utartych schematów, cały czas usprawniamy procesy, których jesteśmy częścią. Dzięki naszej współpracy z uczelniami
zagranicznymi otwieramy przed studentami dodatkowe możliwości rozwoju.

Idź do Uczelni

Wydziały

Wydział Malarstwa

Nadrzędnym celem studiów na kierunku Malarstwo jest kształcenie artystów swobodnie posługujących się różnorodnymi technikami malarskimi, a także poruszających się w obszarze multimediów, mediów elektronicznych oraz malarstwa ściennego. Duży nacisk kładziony jest na nauczanie oparte na relacji mistrz–uczeń, pozwalające na kreatywne wykorzystanie nabytych umiejętności połączonych z wiedzą z zakresu historii sztuki i malarstwa, filozofii, estetyki czy sztuki najnowszej.

Studia I stopnia

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • Malarstwo (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • Malarstwo (mgr)
Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie stacjonarne:

 • Malarstwo (mgr)

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Jedną z ważniejszych poruszanych kwestii na kierunku Rzeźba jest kształtowanie bryły w relacji do otoczenia. Uwzględnione są również technologie cyfrowe (3D) i zagadnienia związane z projektowaniem. Studenci mają do dyspozycji doskonałe zaplecze techniczne, dysponujemy bowiem najlepszymi w Polsce pracowniami technik rzeźbiarskich. Mediacja sztuki – drugi kierunek tworzący Wydział łączy w sobie praktykę i teorię sztuki. Jego zadaniem jest nauka dyskursu pomiędzy sztuką a publicznością, artystą a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku.

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Mediacja sztuki (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Mediacja sztuki (mgr)
Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie stacjonarne:

 • Rzeźba (mgr)

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Studia na kierunku Grafika obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę artystyczną z odpowiednim programem intermedialnym i fotograficznym. Zakres kształcenia obejmuje posługiwanie się tradycyjnymi i najnowszymi elektronicznymi środkami przekazu graficznego. Studia na kierunku Sztuka mediów łączą w sobie zdobywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu sztuk pięknych, w szczególności sztuki mediów oraz nowych technologii znajdujących zastosowanie w sztuce.

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Sztuka Mediów (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • Grafika w zakresie projektowania graficznego (lic.)
 • Sztuka mediów w zakresie fotografia i multimedia (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Sztuka mediów (mgr)

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • Grafika w zakresie projektowania graficznego (mgr)
 • Grafika w zakresie grafiki artystycznej (mgr)
 • Sztuka mediów w zakresie fotografia i multimedia (mgr)
Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie stacjonarne:

 • Grafika (mgr)

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Program dydaktyczny oferowany na poszczególnych kierunkach wydziałowych daje studentom możliwości zderzenia się z wieloma zagadnieniami projektowymi. Do ich dyspozycji są pracownie wyposażone w narzędzia i sprzęty potrzebne do realizacji zadań. Duże znaczenie przywiązywane jest również do kształcenia ogólnoplastycznego, jako czynnika wzbogacającego świadomość i kulturę artystyczną przyszłych projektantów. Na studiach dominuje praktyczne podejście do projektowania, nastawione na współpracę z podmiotami zewnętrznymi

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Architektura wnętrz (lic.)
 • Wzornictwo (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • Architektura wnętrz (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Architektura wnętrz (mgr)
 • Wzornictwo (mgr)

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • Architektura wnętrz (mgr)
Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie stacjonarne:

 • Scenografia (mgr)

Wydział Ceramiki i Szkła

Ponad 70-cio letnie doświadczenie kolejnych pokoleń profesorów i studentów doprowadziły do utworzenia struktury trzech odrębnych kierunków, unikalnych w skali polskich uczelni artystycznych. Studia na nich realizowane są w obrębie grupy głównych przedmiotów kierunkowych, poszerzone dodatkowo o wiedzę i umiejętności nabywane w ramach przedmiotów ogólnoplastycznych zapewniają wszechstronne przygotowanie młodego adepta do przyszłej indywidualnej pracy twórczej i zawodowej.

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Sztuka i wzornictwo ceramiki (lic.)
 • Sztuka i wzornictwo szkła (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Sztuka i wzornictwo ceramiki (mgr)
 • Sztuka i wzornictwo szkła (mgr)
Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie stacjonarne:

 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (mgr)
          specjalizacja: konserwacja i restauracja ceramiki i szkła

Rekrutacja

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 

tel.:(+48) 71 343 80 34
adres:
ul. Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław