Dolnośląska Szkoła WYższa

O uczelni

Idź do Uczelni

Dolnośląska Szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym regionie Dolnego Śląska. Każdego roku kształcimy ponad 3000 studentów i słuchaczy.
 
Od początku istnienia uczelni, nasi wykładowcy realizują wizjonerski plan tworzenia szkoły wolnej i demokratycznej. W procesie tym żywo uczestniczą studenci. Aktywnie wpływają na kształt akademickiej wspólnoty, a podczas nauki spełniają własne marzenia i pasje oraz rozwijają talenty
Nasza uczelnia ma już 23 lata! Jej historia zaczęła się 1997 roku. Założycielami byli członkowie regionalnego, wrocławskiego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Uczelnia ich marzeń była inna niż te, które znali. Otwarta, pozwalająca na realizowanie pasji naukowych, tworząca wspólnotę wykładowców i studentów, przyjazna i z ambicjami.
 
W następnych latach marzenia zmienili w prężnie rozwijający się ośrodek edukacyjny, który ma stałe i ważne miejsce na Dolnym Śląsku, a od wielu lat zajmujemy najlepsze miejsce wśród uczelni niepublicznych. W rankingu „Perspektyw” 2020, jesteśmy numerem 1 na Dolnym Śląsku i numerem 10 w Polsce!
Na przestrzeni lat rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy ofertę. Możemy się pochwalić się licznymi nagrodami i prestiżowymi certyfikatami, które są naszym wyróżnikiem.

Podczas pierwszej rekrutacji przyjęliśmy nieco ponad 300 studentów. Dziś absolwentów możemy liczyć  w tysiącach! Ze wszystkich jesteśmy równie dumni. Nie tylko doskonale radzą sobie na rynku pracy, w zmieniających się realiach, trudnych zawodach i wymagających sytuacjach. Przede wszystkim jednak są to osoby skupione na drugim człowieku, otwarte i kreatywne.

Jako student możesz bez przeszkód korzystać ze studia fotograficznego, studia grafiki komputerowej, zasobów Galerii 55 i Galerii 47, auli ze sprzętem audiowizualnym i innych obiektów, które z założenia przygotowane są do realizacji ekspozycji, działań teatralnych, wystaw, działań performatywnych, realizacji audiowizualnych.
 
W ramach praktyk możesz uczestniczyć w pracach różnorodnych instytucji artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych. Masz też możliwość wspomagania, a także współkreowania projektów i przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, społecznych.

Mamy jedną z największych bibliotek wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Podczas nauki możesz skorzystać z ponad 95 000 woluminów – książek, podręczników i czasopism. Oferujemy również dostęp do zbiorów multimedialnych i elektronicznych dokumentów oraz licencjonowanych baz danych.
Mamy własne wydawnictwo naukowe działające od 2004 r. Opublikowaliśmy niemal 200 tytułów, w tym także wyróżnione i nagrodzone prace doktorskie, kierując się zasadami etyki publikacyjnej COPE.
Jako student, przez cały okres nauki, możesz liczyć na pomoc tutora. Programem tutoringu objęci są wszyscy studenci DSW, ale szczególną opieką otaczamy studentów i roku studiów licencjackich i magisterskich.
 
Zadaniem tutora jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju studentów, wspieranie ich w nowym środowisku, pomoc w wymagających zadaniach, inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań oraz znajdowanie mądrych rozwiązań, korzystnych i akceptowanych przez samego studenta.
W ramach projektów wymian studenckich i pracowniczych programu unii europejskiej Erasmus+ współpracujemy z ponad 100 prestiżowymi ośrodkami akademickimi, a także z wieloma instytucjami biznesowymi, znajdującymi się w 24 państwach Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Turcji, Islandii, Macedonii Północnej i Serbii.
Siedziba naszej uczelni znajduje się w niedalekiej odległości od ścisłego centrum Wrocławia i jest dobrze skomunikowana m.in. z portem lotniczym, dworcem PKP Wrocław Mikołajów, dworcem PKS oraz autostradową obwodnicą miasta.
 
Do Twojej dyspozycji oddajemy dwa budynki, w których znajdują się sale wykładowe, laboratoria, galerie wystawiennicze, studia nagrań, biblioteka i działy administracyjne.

Kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

Administracja

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja i finanse samorządowe – Nowość
 • Administracja w biznesie
 • E-administracja  
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności

 •  Bezpieczeństwo państwa
 • Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki
 • Menedżer BHP – N owość
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Służby policyjne i bezpieczeństwo lokalne
Dietetyka i promocja zdrowia

Specjalności: 

 • Dietetyka w sporcie i rekreacji – nowość

 • Dietetyka wieku dojrzałego – nowość

 • Dietetyka wieku dziecięcego – nowość

 • Psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życia – nowość

   

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Specjalności:

 • Dziennikarstwo sportowe
 • Dziennikarstwo mody i stylu
 • Dziennikarstwo motoryzacyjne
 • Influencer w mediach – Nowość
 • Komunikacja wizerunkowa i reklama – Nowość
 • Social media i e-PR
Human resources i coaching

Specjalności

 • Coach i doradca
 • HR Business Partner
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim – Nowość
 • Zarządzanie talentami w organizacji – Nowość  
Media design i marketing wizerunkowy

Specjalności:

 • Big data i prognozowanie trendów
 • Media audiowizualne i wideomarketing – Nowość
 • Marketing internetowy i media mobilne
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne

Specjalności:

 • Game design b) Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier
 • 3D Animation & Visual Effects – studia anglojęzyczne
Pedagogika

Specjalności:

 • Cultural animation and museum studies – studia anglojęzyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeń
 • Pedagog szkolny i doradca zawodowy
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapii
 • Edukacja małego dziecka
 • Doradca dydaktyki zdalnej
 • Sztuka w edukacji
Praca Socjalna

Specjalności: 

 • Asystent rodziny i doradca socjalny
 • Organizacja i animacja działalności wolontariackiej
 • Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej – studia dualne  
Geodezja i kartografia (studia inżynierskie)

Specjalności: 

 • Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Programowanie gier komputerowych
 • Inteligentne systemy informatyczne w obszarze zdrowia – Nowość
 • Inżynier aplikacji i systemów mobilnych – Nowość
 • E-commerce Developer – Nowość
 • Programming and Software Development Analysis – studia anglojęzyczne – Nowość
   
Informatyka (studia inżynierskie)

Specjalności: 

 • Geoinformatyka
 • Geodezja gospodarcza

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

Administracja

Specjalności:

 • Administracja samorządowa
 • Administracja usług społecznych
 • Analityka społeczno-gospodarcza
 • Ochrona danych osobowych i informacji w administracji – Nowość
 • Zarządzanie w administracji publicznej – Nowość
Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności

 •  Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo przedsiębiorstw i instytucji – Nowość
 • Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa – Nowość
 • Obrona terytorialna i ochrona ludności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Specjalności:

 • Dziennikarz i menedżer w sporcie
 • Kultura i media
 • Media i marketing w branży motoryzacyjnej
 • PR i rzecznik prasowy – Nowość
 • Promocja rynku health & fashion
 • Zarządzanie wizerunkiem i e-PR
 • Big data, digital marketing and trendwatching – studia anglojęzyczne
Human resources i coaching

Specjalności:

 • Administrator procesów HR

 • HR Manager

 • Learning & Development Manager

Media Kreatywne: projektowanie gier i animacji

Specjalności

 • Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gier
 • Game design
Pedagogika

Specjalności:

 • Culture and education – studia anglojęzyczne
 • Manager działań artystycznych i arteterapia
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Projektowanie i organizacja wczesnej edukacji
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Studia nad edukacją
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • studia stacjonarne – projekt dofinansowany z projektu NCBIR
 • studia niestacjonarne  
Praca Socjalna

Specjalności: 

 • Organizator pomocy społecznej
 • Praca socjalna z rodziną
 • Mediacje i negocjacje
Pedagogika specjalna

Specjalności: 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogiki
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu
 • Pedagogika terapeutyczna z elementami tyflopedagogiki
 • Pedagogika terapeutyczna z terapią autyzmu
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Surdopedagogika z elementami logopedii
 • Terapia zajęciowa z psychomotoryką
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
 • Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro I. stupeň základních škol – studia w języku czeskim  
Psychologia

Specjalności: 

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia społeczno-wychowawcza
 • Psychologia zarządzania w organizacji
Resocjalizacja

Specjalności: 

 •  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja nieletnich

 • Prewencja kryminalna i resocjalizacja penitencjarna

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

Pedagogika specjalna

Specjalności: 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Surdopedagogika e) Logopedia   
Psychologia

Specjalności: 

 • Psychologia sądowa
 • Psychologia zarządzania i biznesu
 • Psychologia kliniczna i zdrowia

Rekrutacja

Kontakt

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Strzegomska 55
53-611 Wrocław

Biuro Rekrutacji – Studia Wyższe