Trwa rekrutacja do programu stażowego „Energia dla Przyszłości”

Studenci i absolwenci wybranych polskich uczelni technicznych, w tym Politechniki Warszawskiej, mają szansę na wzięcie udziału IV edycji programu stażowego przygotowującego do pracy w sektorze energetycznym.

Program „Energia dla Przyszłości” został zainicjowany przez Ministerstwo Energii i powstał przy współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

O zakwalifikowanie do programu mogą się ubiegać studenci jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich i absolwenci studiów magisterskich poniższych wydziałów :

  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
  • Wydział Mechatroniki;
  • Wydział Elektryczny;
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych;
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
  • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych;
  • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku).

W dniu zgłoszenia kandydaci nie mogą mieć ukończonego 27. roku życia. Dodatkowo ich średnia ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów magisterskich nie powinna być niższa niż 4,0. Wymagany poziom znajomości języka angielskiego dla osób ubiegających się o staż to B2.

Kandydaci powinni zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Ministerstwa Energii. Maksymalnie 32 osoby, których zgłoszenia zostaną wybrane, otrzymają zaproszenie do etapu II i III, czyli testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Na podstawie wszystkich wyników zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu do programu trwającego od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Jego uczestnicy mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 3600 zł brutto miesięcznie.

Nabór trwa do 15 maja 2019 r., wyniki będą znane w lipcu. Szczegółowe informacje o programie „Energia dla przyszłości” można znaleźć na stronie organizatora.