16 nowych kierunków STUDIÓW PODPYPLOMOWYCH w WSIiZ!

Collegium Studiów Podyplomowych [CSP] Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, stwarza odpowiednie warunki do nabywania wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w procesie rozwoju osobistego i zawodowego słuchaczy. Programy studiów podyplomowych znajdujące się w ofercie CSP uwzględniają potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego, co jest zgodne ze Strategią rozwoju Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. CSP dopasowuje ofertę kształcenia nie tylko
do potrzeb swoich słuchaczy, ale również do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Kładąc silny nacisk na standard jakości kształcenia, nowoczesność oferty, ale i praktyczny wymiar procesu dydaktycznego.

Aktualna oferta edukacyjna uwzględnia, aż 16 kierunków studiów podyplomowych,
dla których przewidziano 2 semestry kształcenia w trybie niestacjonarnym. Do najpopularniejszych dotychczas kierunków z pewnością należą: Kosmetologia bioestetyczna, Trychologia kosmetologiczna, Podologia oraz Technologia produkcji kosmetyków. Wszystkie
z tych kierunków cieszą się już od lat niesłabnącą popularnością wśród kandydatów na studia.

Niemniej w ramach bieżącej rekrutacji Senat Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia
w Warszawie przygotował ofertę, która z pewnością odpowiada na potrzeby zróżnicowanej grupy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Uczelni.

Osoby zainteresowane zdrowym stylem życia, a przede wszystkim racjonalnym żywieniem mogą dokonać wyboru pomiędzy kierunkami tj. Coaching zdrowia, Dietetyka, Dietetyka
i suplementacja w sporcie, Dietetyka kliniczna,
czy Psychodietetyka.

Kandydaci związani z branżą beauty lub zdecydowani na zmianę branży mogą skorzystać
z oferty zupełnie nowych kierunków tj. Kosmetologia holistyczna, Kosmetologia kliniczna, Kosmetologia od podstaw, czy Kosmetologia w onkologii.

Pracownicy przemysłu kosmetycznego mogą pogłębić swoją wiedzę z zakresu Chemii
i receptury kosmetyków
, nabywając przy tym szereg praktycznych umiejętności, dzięki praktycznemu wymiarowi kierunku, w ramach którego ponad 50% zajęć pozwala nabyć niezbędne kwalifikacje zawodowe.

Osoby prowadzące własny biznes lub zdecydowane na jego uruchomienie z pewnością powinny nabyć wiedzę z zakresu Marketingu health&beauty, co pozwoli im swobodnie budować swój wizerunek, ale przede wszystkim efektywnie działać w obliczu rosnącej konkurencji.

Kierunek studiów – Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, jest skierowany
do obecnych lub przyszłych kadr medycznych, które swoje życie zawodowe chcę skoncentrować na działaniach managerskich w jednostkach ochrony zdrowia.

Wszystkie kierunki studiów oprócz organizacji zajęć w tradycyjnej [stacjonarnej] formie, są wzbogacone o metody i techniki kształcenia na odległość, gdzie co najmniej 60% zajęć odbywa się zdalnie. Stąd jest to doskonała forma kształcenia dla osób już pracujących, które efektywnie okres studiowania połączą z życiem zawodowym oraz z życiem rodzinnym.

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 03 listopada 2023 r. lub do wyczerpania miejsc. Stąd gorąco zachęcamy do jak najszybszej rezerwacji miejsca oraz złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji WSIiZ [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18].

Oferta studiów podyplomowych: https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/collegium-studiow-podyplomowych/studia-podyplomowe
Rejestracja online: https://e-dziekanat.wsiiz.pl/Rekrutacja/RKonto/Register?_ga=2.149586294.1583986694.1683173315-546312500.1668580157&_gac=1.187427674.1683174314.CjwKCAjwjMiiBhA4EiwAZe6jQ6Tma-piY-vF1CBrsXpBuEVIjNfdd2LN3KgBiFrHI1HbJK2T-lei7hoCECsQAvD_BwE&_gl=1*qifj06*_ga*NTQ2MzEyNTAwLjE2Njg1ODAxNTc.*_ga_7ENF8J7TBD*MTY4MzI2Mjk0OS4yODQuMS4xNjgzMjYzMjQxLjYwLjAuMA