25-lecie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

W czerwcu jubileusz świętuje Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Licząca sobie już 25 lat uczelnia przechodzi swój renesans, rekrutując coraz więcej studentów. Od 17 lat DSW zajmuje również pierwsze miejsce wśród dolnośląskich uczelni niepublicznych.

Od 25 lat we Wrocławiu działa Dolnośląska Szkoła Wyższa, uczelnia akademicka, która kształci studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, Dolnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego.

Nr 1 na Dolnym Śląsku*

Historia DSW rozpoczyna się w 1997.  Regionalny Oddział Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu  wspólnie z grupą wrocławskich naukowców powołał  Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji TWP, a rektorem uczelni został profesor Robert Kwaśnica. Pierwsze kierunki studiów to pedagogika i pedagogika specjalna. Uczelnia od 17 lat w rankingu „Perspektyw” znajduje się w czołówce polskich szkół niepublicznych – w pierwszej dziesiątce w skali Polski oraz na 1. miejscu na Dolnym Śląsku.

Ponad 30.000 absolwentów

Obecnie DSW jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem o ugruntowanej pozycji akademickiej i edukacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego. Posiada ponad 30.000 absolwentów, a w 2022 roku liczba studentów i uczestników studiów podyplomowych przekroczyła 7000. W ofercie edukacyjnej DSW znajduje się 27 kierunków studiów licencjackich, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz ponad 90 kierunków studiów podyplomowych w dziedzinie nauk społecznych, technicznych i nauk o zdrowiu. Wśród nauczanych dziedzin znajdują się m.in. pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, human resources, dziennikarstwo, geodezja, dietetyka, kosmetologia, zarządzanie, informatyka oraz projektowanie gier video.

Działalność naukowa

DSW jest sygnatariuszem Karty Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i Magna Charta Universitate. Studenci DSW otrzymują prestiżowe nagrody w konkursach Wrocławskiego Centrum Akademickiego, uczestniczą w pracach R+D na rzecz lokalnych pracodawców i społeczności. Uczelnia jest wydawcą czterech czasopism naukowych, prowadzi wydawnictwo, jest również liderem i partnerem konsorcjów badawczych finansowanych z NCN, NCBiR, Funduszy Norweskich i FRSE oraz od lat uczestniczy w programach wymiany akademickiej Erasmus+.

Roczne obchody jubileuszu Uczelnia rozpoczyna w czerwcu 2022 roku. Program wydarzeń obejmuje otwarte wydarzenia artystyczne, spotkania naukowe, seminaria i konferencje oraz szkolenia kompetencyjne i warsztaty organizowane dla mieszkańców Dolnego Śląska przez studentów i pracowników DSW.

Więcej o Dolnośląskiej Szkole Wyższej i jubileuszu przeczytać można na stronie internetowej www.dsw.edu.pl