ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM MULTIMODLANYM

NOWA SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH LICENCJACKICH – ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM MULTIMODLANYM

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu utworzyła nową specjalność na studiach licencjackich na kierunku transport – Zarządzanie transportem multimodalnym, która dostosowana jest do wymagań pracodawców i prężnie rozwijającego się rynku pracy.

Kandydat, który wybierze studia na tym kierunku może skorzystać z:

  • Płatnych staży – stypendium stażowe w wysokości 8992,00 zł brutto za cały okres trwania stażu;
  • Zajęć projektowych we współpracy z pracodawcami;
  • Kursu ADR umożliwiającego zdobycie uprawnień doradcy ds. bezpieczeństwa
    w transporcie drogowym;
  • Certyfikowanych, specjalistycznych szkoleń;
  • Wizyt studyjnych w renomowanych firmach z branży transportowej;
  • Wykładów gościnnych praktyków – przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i rejestracji on-line.

Projekt  „Kształtowanie kompetencji w obszarze transportu jako odpowiedź na potrzeby branż kluczowych dla gospodarki” jest dofinansowany  przez  Unię Europejską.