wrocławska mapa akademicka

Wydział elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów integruje na Politechnice Wrocławskiej badania i kształcenie w ramach dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika w zakresie elektroniki, automatyki, fotoniki i mikrosystemów, a więc zagadnień istotnych dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki.    Zaletą Wydziału są aktywnie działające koła naukowe, studia w j. angielskim, ścisła współpraca z przemysłem i dostęp do unikatowych laboratoriów badawczych i dydaktycznych.

Absolwenci Wydziału zdobędą najnowszą wiedzą dotyczącą współczesnej elektroniki i automatyki, w tym z elementami informatyki i telekomunikacji, jak również fotoniki, mikroelektroniki i nanotechnologii oraz obecnych wokół nas zintegrowanych systemów elektronicznych i czujnikowych (mikrosystemów), opracowywanych na potrzeby między innymi Przemysłu 4.0 czy Internetu Rzeczy. Posiadać będą również szeroką wiedzę interdyscyplinarną, łączącą w całość zagadnienia produkcji i aplikacji z elementami strategii rynkowej.

Bogata oferta studiów pozwala kandydatom wybierać spośród poniższych kierunków kształcenia:

kierunki

Studia stacjonarne

Automatyka i robotyka (inż.)

Specjalności I stopień (7 semestrów)

 • Robotyka (inż.)
 • Elektroniczne systemy automatyki (inż.)
Electronic and Computer Engineering (inż.)

Studia I stopnia, bez specjalności

7 semestrów

Elektronika(inż.)

Specjalności I stopień (7 semestrów)

 • Aparatura elektroniczna (inż.)
 • Inżynieria akustyczna (inż.)
 • Elektroniczne systemy przetwarzania sygnałów (inż.)
Elektronika i Fotonika (inż.)

Brak specjalności I stopień (7 semestrów)

Inteligentna Elektronika (inż.)

 Specjalności I stopień  (7 semestrów)

Brak specjalności

Inżynieria Mikrosystemów Mechatronicznych (inż.)

Specjalności I stopień (7 semestrów)

Brak specjalności

 

Studia stacjonarne

Automatyka i robotyka (mgr)

Specjalności  II stopień (3 semestry)

 • Robotyka (mgr)
 • Embedded Robotics (mgr)
 • Elektroniczne systemy automatyki (mgr)
Elektronika (mgr)

Specjalności II stopień (3 semestry)

 • Aparatura elektroniczna (mgr)
 • Akustyka (mgr)
 • Advanced Applied Electronics (mgr)
 • Elektroniczne systemy przetwarzania sygnałów (mgr)
Elektronika i telekomunikacja (mgr)

Specjalności II stopień (3 semestry)

 • Mikrosystemy (mgr)
 • Optoelektronika i technika światłowodowa (mgr)
Elektronika i telekomunikacja - studia w języku angielskim (mgr)

Specjalności (3 semestry):

 • Electronics, Photonics, Microsystems (mgr)
Elektroniczne Systemy Mechatroniki

Brak specjalności,  II stopień (3 semestry)

rekrutacja

kontakt

Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Dziekan
prof. dr hab. inż. Rafał Walczak

Dane wydziału:
Janiszewskiego 11.17
50-372 Wrocław
budynek C-2, pok. 210/211

Dziekanat Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław
budynek C-4, pok. 40

tel. 71 320 33 80
tel. 71 320 36 62
e-mail: dziekanat.wefim@pwr.edu.pl

Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Agnieszka Cichocka
tel. 71 320 40 47

Szczegółowy Kontakt