Wydział Medycyny Weterynaryjnej

O wydziale

Wydział Medycyny Weterynaryjnej może pochwalić się najwyższą ocenę parametryczną A+ i należy do najlepszych jednostek naukowych w Polsce. Według Rankingu Szanghajskiego plasuje się na 271. miejscu.Dzięki zaangażowaniu Pracowników stworzono uznany i ceniony ośrodek naukowo – badawczy oraz edukacyjny, posiadający uprawnienia do nadawania stopni naukowych – doktora i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Obecnie kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi ponad 100 specjalistów z różnych dyscyplin związanych z medycyną weterynaryjną. Prowadzone na Wydziale badania doceniane są przez środowisko naukowe w kraju i zagranicą oraz podmioty gospodarcze. Z kolei oferta edukacyjna cieszy się olbrzymim zainteresowaniem ze strony maturzystów, a program i jakość kształcenia oceniane są wysoko zarówno przez Studentów, jak i Samorząd Weterynaryjny.

Kierunki

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Weterynaria (mgr)

11 semestrów

 

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Weterynaria (mgr)

11 semestrów

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. C. K. Norwida 31
50-375 Wrocław
tel. 71 320 5107, 71 3205 244
e-mail: 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
www.upwr.edu.pl