Matury 2020 nie będzie. Odważna decyzja fracuskiego rządu.

Nadal wszyscy maturzyści, ich rodzice oraz nauczyciele zastanawiają się co z tegorocznymi maturami. Kolejne kraje decydują się na radykalne kroki w celu ograniczenia zarażeń SARS-CoV-2.

Z początkiem tygodnia francuski minister edukacji Jean-Michel Blanquer poinformował o odwołaniu tegorocznych matur. Ponad 700 tys. maturzystów nie przystąpi do egzaminu dojrzałości. Nie oznacza to jednak, że nie będą oni mieli świadectwa z egzaminu maturalnego. Będzie ono wystawione, na podstawie ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów sprzed rozpoczęcia się epidemii.

W miarę możliwości odbędzie się tylko matura ustna z języka francuskiego, jeśli pozwolą na to warunki. Do egzaminu miałoby dojść pod koniec czerwca lub lipca, jednak nic nie jest pewne.

Jak do tej pory brak decyzji polskiego rządu w sprawi egzaminu polskich maturzystów.