Eliminacje “Cybertron 2023”

Już 27 marca ruszają zgłoszenia do eliminacji co “Czech Cybertron 2023. W imieniu Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Marcina Krzyżanowskiego oraz Zespołu Mapy Akademickiej zapraszamy do wzięcia udziału w zgłoszeniach. Mamy również niezwykłą przyjemność przekazać osobiste zaproszenia od Pana Marszałka:

Serdecznie zapraszam uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu Dolnego Śląska do
udziału w eliminacjach do „Czech Cybertron 2023″. Celem eliminacji jest wyłonienie najlepszych
uczniów, którzy wezmą udział w wielkim finale Czech Cybertron 2023, który odbędzie się w Czechach
w regionie Kralovohradeckim.
Cybertron to zespołowa grywalizacja informatyczna sprawdzająca umiejętności informatyczne i
zdolności kreatywnego rozwiązywania problemów z zakresu cyberbezpieczeństwa i infrastruktury
krytycznej. Jest to inicjatywa podejmowana w ramach współpracy Dolnego Śląska i Kraju
Kralovohradeckiego.
Jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego współpracujemy z czeskim regionem Kralovohradeckim
w obszarze edukacji. W ramach tej współpracy organizujemy wydarzenia oraz wymiany młodzieży
między naszymi regionami. Jednym z takich wydarzeń jest właśnie Cybertron, który na zmianę
organizujemy na Dolnym Śląsku oraz Kraju Kralovohradeckim. Obecnie zapraszamy Państwa do
udziału w eliminacjach do czeskiej edycji wydarzenia, a już jesienią podobnie, jak w roku poprzednim,
wspólnie z Politechniką Wrocławską planujemy zorganizować edycję dolnośląską. O szczegółach
poinformujemy Państwa wkrótce.
Cyberbezpieczeństwo obecnie nabiera szczególnego znaczenia, dlatego przygotowaliśmy wydarzenie,
które ma przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w obszarze współczesnych
zagrożeń cyfrowych i do podejmowania tej ścieżki kształcenia. Biorąc udział w Cybertronie uczniowie
mają możliwość rozwoju informatycznych zainteresowań pod okiem ekspertów. Jest to również
świetna okazja do nawiązania nowych relacji z rówieśnikami.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do eliminacji jest zgłoszenie uczestników na stronie
https://cybertron.edu.pl. Termin zgłoszeń trwa: od 27 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r.
Eliminacje odbędą się w trybie online w dniach 22 do 23 kwietnia 2023 r. Do eliminacji mogą zgłaszać
się dwuosobowe zespoły ze szkół ponadpodstawowych z Dolnego Śląska. W ramach eliminacji
wyłonionych zostanie 5 najlepszych zespołów. Nagrodą dla laureatów eliminacji będzie wyjazd do
Czech oraz udział w finale „Czech Cybertron 2023″ w dniach 9 – 12 maja 2023 r.

Wyjazd jest całkowicie bezpłatny (zapewniamy transport, nocleg oraz wyżywienie). Do udziału w
wydarzeniu zapraszamy również nauczycieli. Każdej drużynie będzie mógł towarzyszyć jeden opiekun.
Ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi: 30 kwietnia 2023 r. na stronie www.cybertron.edu.pl
Liczymy na Państwa zgłoszenia.

Z wyrazami szacunku
Marcin Krzyżanowski
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego