wrocławska mapa akademicka

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

 

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu biznesowym. Działamy od 1997 roku, a od 2014 roku wchodzimy w skład dynamicznie rozwijającej się Grupy Uczelni Vistula. Misją WAB we Wrocławiu jest kształcenie dla biznesu, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie. W naszej ofercie znajdują się studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe, w tym renomowane studia MBA współtworzone z uczelnią zagraniczną oraz partnerami biznesowymi. Uczymy tego, czego młodzi ludzie będą potrzebować w przyszłości. Plan każdego kierunku stawia na naukę poprzez praktykę, zatem dla studentów Przewidziano atrakcyjne zajęcia warsztatowo-stażowe, stanowiące około 70% programu dydaktycznego. Staże odbywają się w wielu prestiżowych firmach, a warsztaty na uczelni są nadzorowane przez doświadczonych i znających branżę specjalistów.

 

kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Zarządzanie (lic.)

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie projektami
Design Business (lic.)

Specjalności:

 • Architektura wnętrz
 • Projektowanie graficzne
Finanse i rachunkowość (lic.)

Specjalność:

 • Rachunkowość i podatki
 • Fintech
Sprzedaż i marketing (lic.)

Specjalności:

 • AI w marketingu
 • Digital Marketing
Komunikacja cyfrowa i media (lic.)

Specjalności:

 • Social Media
 • Kreatywny branding i PR
Logistyka (lic.)

Specjalności:

 • Menedżer transportu
 • Menedżer logistyki w zakresie e-commerce
 • Menedżer prognozowania logistycznego
Logistyka (inż.)

Specjalności:

 • Menedżer transportu
 • Menedżer logistyki w zakresie e-commerce
 • Menedżer prognozowania logistycznego
Informatyka (inż.)

Specjalności:

 • Inżynieria sieci, systemów i bezpieczeństwa IT
 • Inżynieria oprogramowania
 • Grafika komputerowa
Turystyka i rekreacja (lic.)

Specjalności:

 • Menedżer w zakresie projektowania procesów logistycznych
 • Menedżer transportu logistyki
 • Menedżer systemów informatycznych i technologii w logistyce

Studia I stopnia niestacjonarne

Zarządzanie (lic.)

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie projektami
Design Business (lic.)

Specjalności:

 • Architektura wnętrz
 • Projektowanie graficzne
Finanse i rachunkowość (lic.)

Specjalność:

 • Rachunkowość i podatki
 • Fintech
Sprzedaż i marketing (lic.)

Specjalności:

 • AI w marketingu
 • Digital Marketing
Komunikacja cyfrowa i media (lic.)

Specjalności:

 • Social Media
 • Kreatywny branding i PR
Logistyka (lic.)

Specjalności:

 • Menedżer transportu
 • Menedżer logistyki w zakresie e-commerce
 • Menedżer prognozowania logistycznego
Logistyka (inż.)

Specjalności:

 • Menedżer transportu
 • Menedżer logistyki w zakresie e-commerce
 • Menedżer prognozowania logistycznego
Informatyka (inż.)

Specjalności:

 • Inżynieria sieci, systemów i bezpieczeństwa IT
 • Inżynieria oprogramowania
 • Grafika komputerowa
Turystyka i rekreacja (lic.)

Specjalności:

 • Menedżer w zakresie projektowania procesów logistycznych
 • Menedżer transportu logistyki
 • Menedżer systemów informatycznych i technologii w logistyce

Studia I stopnia stacjonarne w języku angielskim

Management (lic.)

Specialities:

 • Digital marketing
 • Business Management
 • Personal Brand Management
Computer networks and cybersecurity (inż)

Brak specjalności

Software engineering (inż.)

Brak specjalności

Studia II stopnia stacjonarne

Zarządzanie (mgr)

Specjalności:

 • Menedżer AI
 • Marketing internetowy w praktyce
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
Turystyka i rekreacja (mgr)

Specjalności:

 • Zarządzanie hotelarstwem
 • Zarządzanie przemysłem spotkań i wydarzeń

Studia II stopnia niestacjonarne

Zarządzanie (mgr)

Specjalności:

 • Menedżer AI
 • Marketing internetowy w praktyce
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
Turystyka i rekreacja (mgr)

Specjalności:

 • Zarządzanie hotelarstwem
 • Zarządzanie przemysłem spotkań i wydarzeń

Studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim

Zarządzanie (mgr)

Specjalności:

 • Strategic human capital management
 • Brand manager

Studia II stopnia niestacjonarne w języku angielskim

Zarządzanie (mgr)

Specjalności:

 • Strategic human capital management
 • Brand manager

Kierunki studiów magisterskich z podyplomowymi

 • Zarządzanie + Strategiczne zarządzanie talentami w organizacji
 • Zarządzanie + Zwinne zarządzanie projektami w duchu Agile
 • Zarządzanie + Badania user experience

rekrutacja

kontakt

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Ul. Ostrowskiego22

53-238 Wrocław

Biuro Rekrutacji

Tel. 71 333 11 07

Email: rekrutacja@wab.edu.pl

Szczegółowy Kontakt