Progi punktowe - Politechnika Wrocławska

Minimalne wartości progów punktowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziomu, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Politechnikę przedmiotów) i są każdego roku inne – nie można się nimi sugerować.

Wybierz wydział

Studia I stopnia, stacjonarne

Automatyka przemysłowa

Elektromechatronika
Elektromobilność
Elektrotechnika

Studia I stopnia, niestacjonarne

Elektrotechnika

Studia I stopnia, stacjonarne

Inżynieria środowiska
Technologie ochrony środowiska

Studia I stopnia, niestacjonarne

Inżynieria środowiska

Studia I stopnia, stacjonarne

Matematyka
Matematyka stosowana

Studia I stopnia, stacjonarne

Automatyka i robotyka
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Inteligentna elektronika
Inżynieria elektroniczna i komputerowa w j. angielskim
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych

Studia I stopnia, stacjonarne

Fizyka techniczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria kwantowa
Optyka